Medewerkers hebben ongelooflijk veel kennis, ervaring en kracht in huis. Ook op gebieden die niet direct met hun functie te maken hebben. Hoe kan je daar als organisatie optimaal van profiteren?

Sessie OMHome Made

Wij vinden dat de eigen medewerkers in stelling moeten worden gebracht om actief mee te denken met uitdagingen die zich voordoen. In plaats van dat er een adviseur van buitenaf ingehuurd wordt die de mores van de organisatie niet kent.

De juiste setting

Bij het inschakelen van de eigen medewerkers draait alles om de setting. Het moet makkelijk, laagdrempelig en veilig zijn om ideeën en constructieve kritiek te spuien. Je moet de kans krijgen om je bijdrage te leveren, ook als je niet zo goed van de tongriem bent gesneden. Of als er een paar dominante collega’s aan tafel zitten die de neiging hebben de discussie te overheersen.

Wij kunnen die setting creeren. Door de inzet van onze speciale methode in combinatie met de jarenlange ervaring van onze gespreksleiders en facilitators.

Het resultaat

Wij slagen er in de ervaring en kennis van uw eigen mensen te mobiliseren. Door hen parallel te laten denken spreken we hun collectieve intelligentie aan.

Binnen een kort tijdsbestek creeren wij een gemeenschappelijk belang en doel en ontstaat er een samenwerking die afdelingen en silo’s overstijgt. Alle kennis en energie die tijdens dit proces ontstaat blijft bewaard voor en binnen de onderneming en verlaat dus niet het pand zodra de externe adviseur vertrekt.
Een bijkomend voordeel is dat de organisatie veel meer als eenheid gaat functioneren.

Wij opereren binnen uw context en respecteren daarbij uw eigenheid. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur ons een mail of bel ons op 020 – 6736775, dan kunnen we daarover van gedachten wisselen.